பல்கலைக்கழக கல்லூரி பதவி வெற்றிடங்கள் (University College Vacancies 2021) CLOSING-15.09.2021

(University College Vacancies 2021)                                                                        [CLOSING DATE15.09.2021]

Management Assistant,

Maintenance Technician,

Laboratory Assistant,

Assistant Librarian,

Instructor,

Demonstrator,

Lecturer.

APPLICATION FORMS

 (Colleges – Links)

[NOTE – பல்கலைக்கழக கல்லூரிகளின் உத்தியோகபூர்வ இணையத் தளங்களில் குறித்த பல்கலைக்கழக கல்லூரிக்கான விண்ணப்ப படிவங்கள்  upload செய்யப்பட்ட பின்னர் மேலே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்வதன் மூலம் உங்களால் அதைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *