இன்றுடன் ஊரடங்கு சட்டம் நீக்கம்

இன்று காலை 5 மணி முதல் ரம்புக்கன பகுதியில் பொலிசாரினால் அமுல் படுத்தப் பட்டிருந்த ஊரடங்கு சட்டமானது தளர்த்தப்பட்டுள்ளது .

Leave a Reply

Your email address will not be published.